Facebook Image

Wat houdt een lidmaatschap bij NOAD in ???

 

 • Elk nieuw lid heeft recht op een GRATIS T-shirt.
 • Elk lid ontvangt GRATIS bij het bereiken van de:
  1.000 km een standaard met gegraveerd plaatje met “NOAD 1.000 km"
  5.000 km een strip met “5.000 km", het geen op de standaard geplakt kan worden.
  10.000 km een strip + WAARDEBON van € 5,--
  15.000 km alleen een strip
  Bij elke 5.000 km meer bekijkt het bestuur wat men kan geven
  Uiteraard dienen de afgestempelde wandelboekjes bij het bestuur te worden afgegeven voor km telling het geen afgelegd dient te zijn nadat men NOAD-lid is geworden.
 • Elk lid krijgt een ATTENTIE aangeboden bij:
  huwelijk, geboorte v.e. kind, 25 – 40 – 50 – 60 jarig huwelijk,25 – 40 jarig ambtsjubileum, bij langdurige ziekte
 • Elk lid kan GRATIS deelnemen aan de Keiendorptocht, resp. het voorlopen.
 • Elk lid kan profiteren van een REDUCTIE van €3,- resp. € 7,- op de Mergellandroute bij inschrijving zonder resp. met herinnering.
 • leder jaar wordt er een bustocht georganiseerd die GRATIS is voor leden (incl. inschrijfgeld, excl. drank e.d.)
 • De jaarlijkse feestavond of barbecue is geheel GRATIS.
 • U ontvangt het clubblad NOADvertentie.
 • Tegen inlevering van een volle verkregen NOAD stempelkaart krijgt u € 5,- met een max van 2 per jaar.
   
Contributie (prijzen anno 2016) er zijn 3 varianten
 
1 - Contributie € 18,-- per jaar.
Hier zijn aan verbonden alle rechten en plichten van het Noad lidmaatschap.
Verder ontvangt men de lidmaatschapskaart van de KWBN voor een korting van € 1,-op het inschrijfgeld van wandeltochten, 
het landelijk wandelprogramma en 5x per jaar het magazine Wandelen.
 
2 - Contributie € 15,-- per jaar.
Hier zijn aan verbonden alle rechten en plichten van het Noad lidmaatschap.
Verder ontvangt men de lidmaatschapskaart van de KWBN voor een korting van € 1,--op het inschrijfgeld van wandeltochten.
 
3 - Contributie € 12,-- per jaar.
Hier zijn aan verbonden alle rechten en plichten van het Noad lidmaatschap.
Men is geen lid meer van de KWBN en kan dus op wandeltochten ook geen aanspraak meer maken op een korting van € 1,-- op het inschrijfgeld.
 
 • Verplichtingen: Medewerking verlenen aan ONZE wandeltochten.
 • Opzeggen lidmaatschap: Uiterlijk 1 november van het lopend jaar UITSLUITEND bij de ledenadministratie

         
  Ledenadministratie:    

  Jos Geurts Tel.: 0031(0)455213470

  Betaling: via automatische afschrijving via de RABObank reknr. NL59RABO0107980363   BIC code: RABONL2U tnv Wandelvereniging NOAD Bocholtz